Přejít k hlavnímu obsahu

Těsnící límce

Těsnící límce

Plachtové těsnicí límce vrat

Flexibilní rámová konstrukce

Stabilní ocelový rám

Horní a postranní plachty se montují na pozinkovaný, stlačitelný ocelový rám a vytvářejí stabilní a robustní konstrukci.

Flexibilní konstrukce vodícího ramena

Konstrukce vodícího ramena je díky svému tvaru a speciálním otevřeným profilům flexibilní ve vodorovném i svislém směru. Při zatlačení těsnícího límce vrat se přední rám mírně zvedne.

Teleskopická vodící ramena

Toto dodatečné vybavení umožňuje, aby přední rám kopíroval vertikální pohyby vozidla. Díky této patentované konstrukci lze minimalizovat riziko poškození, k němuž může dojít v důsledku nadzvednutí výměnných můstků při odstavení, nebo při zhoupnutí vozidla po přistavení. Přední rám se může zvednout až o 250 mm. Teleskopická vodící ramena lze také montovat dodatečně.

Důležité:

Pokud je nad prostorem před vraty zastřešení, musí být nad těsnícím límcem vrat dostatek volného místa.

Robustní konstrukce nůžkového ramena

Výhodou nůžkového provedení ramena je jeho tuhost. Provedení také mohou být velmi vysoká nebo hluboká. Rámová konstrukce se paralelně stlačuje a po nakládce znovu napne opláštění působením tažných pružin.

Plachty s vypínáním

Postranní a horní plachty se skládají z dvouvrstvé nosné tkaniny o tloušťce 3 mm z polyesterových monofilních vláken s oboustranný pokrytím PVC. Na rozdíl od běžných polyesterových plachet zajišťují monofilní vlákna v materiálu postranních plachet potřebné předpětí ve směru k zadní straně vozidla a tím i kvalitní utěsnění. Na postranních plachtách jsou umístěny označovací proužky: U provedení s vodícím ramenem 1 proužek na každé straně, u provedení s nůžkovým ramenem 4 proužky, u modelů na vozovku 6 proužků na každé straně.